Tổng hợp công thức Địa lý ôn thi đại học

Tài liệu tổng hợp những công thức hay được sử dụng trong môn Địa lý. Học sinh cần ghi nhớ những công thức này trong quá trình ôn thi đại học.

Đề cương ôn tập Địa lý 9 - Học kỳ 2

Đề cương nhằm củng cố kiến thức môn Địa lý lớp 9, chương trình học kì 2. Đề cương gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập. Giúp học sinh nắm chắc kiến thức và dạng bài tập cơ bản.

Ôn tập kiến thức Địa lý 9 học kì 1

Tài liệu gồm 3 chương chính trong nội dung môn Địa lý lớp 9 Học kì 1. Tài liệu tổng hợp đầy đủ những ý cơ bản của mỗi chương để học sinh dễ dàng ôn tập, chuẩn bị cho bài thi cuối kì.

Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 5

Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 5: gồm 28 bài trong chương trình học. Giúp học sinh nắm vững kiến thức ôn tập.

Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 4

Tài liệu tổng hợp kiến thức 30 bài học trong chương trình Địa lý lớp 4. Nội dung được tổng hợp là những nội dung quan trọng, có thể xuất hiện trong bài kiểm tra.

Đề cương ôn tập môn Địa lý lớp 8 học kì 2

Tài liệu gồm 2 phần chính: lý thuyết và bài tập. Ngoài ra cũng có những câu hỏi ôn tập cho học sinh ở 2 dạng: trắc nghiệm và tự luận.

Đề cương ôn tập môn Địa lý 7 - Học kỳ 2

Nội dung tài liệu gồm 4 chương môn Địa lý 7 - Học kì 2.

Hệ thống hóa kiến thức cơ bản Địa lý lớp 12

Tài liệu gồm 5 chuyên đề về các nội dung quan trọng trong môn Địa lý lớp 12. Tài liệu giúp học sinh ôn tập hiệu quả hơn, hệ thống được kiến thức một cách khoa học, dễ ghi nhớ.