Địa lý ôn thi ĐH

Tổng hợp công thức Địa lý ôn thi đại học

Tài liệu tổng hợp những công thức hay được sử dụng trong môn Địa lý. Học sinh cần ghi nhớ những công thức này trong quá trình ôn thi đại học.