Địa lý 12

Hệ thống hóa kiến thức cơ bản Địa lý lớp 12

Tài liệu gồm 5 chuyên đề về các nội dung quan trọng trong môn Địa lý lớp 12. Tài liệu giúp học sinh ôn tập hiệu quả hơn, hệ thống được kiến thức một cách khoa học, dễ ghi nhớ.