Địa lý 10

Đề cương ôn tập Địa lý 10 - Học kì 1

Đề cương tổng hợp đầy đủ kiến thức môn Địa lý lớp 10. Đề cương chia làm 3 phần: Địa lý dân cư, Cơ cấu nền kinh tế, Địa lý nông nghiệp.

Đề cương ôn tập Địa lý 10 - Học kỳ 2

Đề cương tổng hợp toàn bộ kiến thức học kì 2 môn Địa lý lớp 10. Đề cương chia thành 5 phần, tương ứng với 5 phần chính trong chương trình học hiện nay.