Địa lý 7

Đề cương ôn tập môn Địa lý 7 - Học kỳ 2

Nội dung tài liệu gồm 4 chương môn Địa lý 7 - Học kì 2.

Đề cương ôn tập môn Địa lý 7 Học kỳ I

Tài liệu môn Địa lý 7 - Học kì 1 bao gồm 2 phần chính: lý thuyết và bài tập. Học sinh cần ôn tập kỹ lưỡng kiến thức trước khi vào phần bài tập. Tài liệu cung cấp đáp án chi tiết cho một số bài.