Địa lý 11

Đề cương ôn tập Địa lý 11 - Học kỳ 2

Đề cương gồm 2 phần: Lý thuyết và bài tập. Học sinh có thể ôn tập lại kiến thức quan trọng trong nội dung bài học và vận dụng vào giải bài tập.

Đề cương ôn tập Địa lý 11 - học kỳ 1

Đề cương ôn tập gồm phần bài tập và phần lý thuyết môn Địa lý 11 học kì 1. Hỗ trợ học sinh luyện tập thành thạo các dạng bài cơ bản.