Tổng hợp công thức Tiếng Anh lớp 9

Tổng hợp các mẫu câu, các thì cơ bản trong Tiếng Anh lớp 9. Hỗ trợ học sinh ôn tập, chuẩn bị thi vào cấp 3.

Đề cương ôn tập và bài tập Tiếng Anh lớp 11

Tài liệu gồm 2 phần chính là Ngữ pháp Tiếng Anh và Bài ôn tập. Học sinh sẽ hệ thống được đầy đủ kiến thức môn Tiếng Anh lớp 11, dễ dàng ôn tập kiểm tra và thi cuối kì.

Ôn tập kiến thức Địa lý 8 Học kì 1

Tài liệu tổng hợp kiến thức 13 bài học trong chương trình Địa lý lớp 8 - Học kì 1. Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp học sinh nhớ kiến thức sâu hơn, có thể áp dụng vào các dạng bài tập cuối kì.

Lý thuyết hóa học vô cơ Hóa học lớp 10

Tài liệu môn Hóa lớp 10 bao gồm 9 phần. Tài liệu cung cấp kiến thức tổng quát, học sinh có thể dùng để ôn tập và luyện các dạng bài tập.

Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu về các phần chính trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Nội dung tài liệu gồm 52 phần về các chủ đề trong chương trình học Tiếng Anh lớp 4, Tiếng Anh Tiểu học.

Đề cương ôn tập Vật lý lớp 7

Tài liệu tổng hợp kiến thức cơ bản môn Vật lý lớp 7. Tài liệu cũng có phần bài tập, giúp học sinh ôn luyện và áp dụng những kiến thức học được vào bài tập thực tế.

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu về các chủ điểm ngữ pháp trong chương trình Tiếng Anh lớp 5. Nội dung tài liệu gồm 42 phần về các chủ đề trong chương trình học Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh Tiểu học

Lý thuyết và bài tập Hóa học 9

Tài liệu mang tới những kiến thức cơ bản của môn Hóa học lớp 9. Giúp học sinh ôn tập tốt hơn, hỗ trợ củng cố kiến thức và luyện giải bài tập hiệu quả.