Ôn tập kiến thức Địa lý 8 Học kì 1

Tài liệu tổng hợp kiến thức 13 bài học trong chương trình Địa lý lớp 8 - Học kì 1. Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp học sinh nhớ kiến thức sâu hơn, có thể áp dụng vào các dạng bài tập cuối kì.

Đề cương ôn tập môn Địa lý 7 Học kỳ I

Tài liệu môn Địa lý 7 - Học kì 1 bao gồm 2 phần chính: lý thuyết và bài tập. Học sinh cần ôn tập kỹ lưỡng kiến thức trước khi vào phần bài tập. Tài liệu cung cấp đáp án chi tiết cho một số bài.

Đề cương ôn tập Địa lý 6 - Học kỳ 2

Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6 - Học kì có 2 phần: câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ôn luyện. Tài liệu có những kiến thức cơ bản, đi kèm với đó là các dạng bài hay gặp.

Đề cương ôn tập Địa lý 6 - Học kỳ 1

Tài liệu gồm 10 câu hỏi ôn tập các phần nội dung chính trong chương trình học Địa lý lớp 6.

Đề cương ôn tập Địa lý 11 - Học kỳ 2

Đề cương gồm 2 phần: Lý thuyết và bài tập. Học sinh có thể ôn tập lại kiến thức quan trọng trong nội dung bài học và vận dụng vào giải bài tập.

Đề cương ôn tập Địa lý 11 - học kỳ 1

Đề cương ôn tập gồm phần bài tập và phần lý thuyết môn Địa lý 11 học kì 1. Hỗ trợ học sinh luyện tập thành thạo các dạng bài cơ bản.

Đề cương ôn tập Địa lý 10 - Học kì 1

Đề cương tổng hợp đầy đủ kiến thức môn Địa lý lớp 10. Đề cương chia làm 3 phần: Địa lý dân cư, Cơ cấu nền kinh tế, Địa lý nông nghiệp.

Đề cương ôn tập Địa lý 10 - Học kỳ 2

Đề cương tổng hợp toàn bộ kiến thức học kì 2 môn Địa lý lớp 10. Đề cương chia thành 5 phần, tương ứng với 5 phần chính trong chương trình học hiện nay.