Địa lý 6

Đề cương ôn tập Địa lý 6 - Học kỳ 2

Đề cương ôn tập Địa lý lớp 6 - Học kì có 2 phần: câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ôn luyện. Tài liệu có những kiến thức cơ bản, đi kèm với đó là các dạng bài hay gặp.

Đề cương ôn tập Địa lý 6 - Học kỳ 1

Tài liệu gồm 10 câu hỏi ôn tập các phần nội dung chính trong chương trình học Địa lý lớp 6.