Địa lý 9

Ôn tập kiến thức Địa lý 9 học kì 1

Tài liệu gồm 3 chương chính trong nội dung môn Địa lý lớp 9 Học kì 1. Tài liệu tổng hợp đầy đủ những ý cơ bản của mỗi chương để học sinh dễ dàng ôn tập, chuẩn bị cho bài thi cuối kì.

Đề cương ôn tập Địa lý 9 - Học kỳ 2

Đề cương nhằm củng cố kiến thức môn Địa lý lớp 9, chương trình học kì 2. Đề cương gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập. Giúp học sinh nắm chắc kiến thức và dạng bài tập cơ bản.