Trung tâm gia sư Đà Nẵng uy tín và học phí tốt nhất

(Cập nhật ngày 22/03/2023)
Dưới đây là Bảng học phí Gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà mới nhất. Mọi thắc mắc mời Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ số hotline của Gia sư VietEdu để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất: 096.164.0826.

Video giới thiệu về Trung tâm Gia sư VietEdu:

I. Học phí Gia sư Đà Nẵng mới nhất tại Trung tâm Gia sư VietEdu

Dưới đây là Bảng học phí Update 2022 Gia sư dạy kèm tại nhà mới nhất tại Đà Nẵng. Mọi thắc mắc mời Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ số hotline của Trung tâm Gia sư VietEdu để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất: 096.164.0826.

(Thời gian dạy một buổi là 90 phút/ 1 buổi đối với Gia sư Giáo viên và 120 phút/ 1 buổi đối với Gia sư sinh viên. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên).

Xem thêm về Danh mục Tài liệu tham khảo tất cả các môn dành cho học sinh lớp 1 - lớp 12

1. Bảng học phí Gia sư Tiểu học tại Đà Nẵng (Cấp 1: Lớp 1; 2; 3; 4; 5)

Số buổi/tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Tiểu học

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Số buổi/tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

 Tiểu học

1200 - 1300

1700 - 2000

1600

2400 - 2500

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

2. Bảng học phí Gia sư THCS tại Đà Nẵng (Cấp 2: Lớp 6; 7; 8; 9)

Số buổi/tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Cấp 2

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Số buổi/tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Cấp 2 

1300 - 1400

1800 - 2000

1700 - 1800

2600 - 2700

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

3. Bảng học phí Gia sư THPT tại Đà Nẵng (Cấp 3: Lớp 10; 11)

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Cấp 3 

900 - 1000

1300

1100

1500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Cấp 3 1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

4. Bảng học phí Gia sư THPT tại Đà Nẵng (Cấp 3: Lớp 12; Luyện thi Đại học)

Số buổi/tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 12, LTĐH

1100

1400

1100

1600

 Số buổi/tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 12, LTĐH

1500 - 1600

2200

2000 - 2100

2800 - 2900

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

5. Bảng học phí Gia sư Toán học tại Đà Nẵng. 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Tiểu học 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 2 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 3 900 - 1000130011001500
Lớp 12 ôn thi đại học1100140011001600

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Tiểu học1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Cấp 2 1300 - 14001800 - 20001700 - 18002600 - 2700
Cấp 3 1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Lớp 12 LTĐH1500 - 160022002000 - 21002800 - 2900

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

6. Bảng học phí Gia sư môn Ngữ Văn tại Đà Nẵng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Văn cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Tiểu học 

800-900

1200

1000

1400-1500

Cấp 2 

800-900

1200

1000

1400-1500

Cấp 3 900-10001300 1100 1500
Lớp 12 ôn thi đại học1100140011001600

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Tiểu học1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Cấp 2 1300 - 14001800 - 20001700 - 18002600 - 2700
Cấp 3 1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Lớp 12 ôn thi đại học1500 - 160022002000 - 21002800 - 2900

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

7. Bảng học phí Gia sư Vật Lý tại Đà Nẵng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Lý cấp 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Cấp 2 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 3 900 - 1000130011001500
Lớp 12 ôn thi đại học1100140011001600

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Cấp 21300 - 1400 1800 - 2000 1700 - 1800 2600 - 2700
Cấp 31400 - 1600 2100 1800 - 1900 2700 - 2800
Lớp 12 ôn thi đại học1500 - 1600 2200 2000 - 2100 2800 - 2900

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

8. Bảng học phí Gia sư Hóa học tại Đà Nẵng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa cấp 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Cấp 2 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 3 900 - 1000130011001500
Lớp 12 ôn thi đại học1100140011001600

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Cấp 2 1300 - 14001800 - 20001700 - 18002600 - 2700
Cấp 3 1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Lớp 12 ôn thi đại học1500 - 160022002000 - 21002800 - 2900

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

9. Bảng học phí Gia sư Tiếng Anh tại Đà Nẵng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Tiếng Anh cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Tiểu học 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 2 

800 - 900

1200

1000

1400 - 1500

Cấp 3 900 - 1000130011001500
Lớp 12 ôn thi đại học1100140011001600

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Tiểu học

1400 - 1600

21001800 - 19002700 - 2800
Cấp 2 1300 - 1400 1800 - 20001700 - 18002600 - 2700
Cấp 3 1400 - 160021001800 - 19002700 - 2800
Lớp 12 ôn thi đại học1500 - 160022002000 - 21002800 - 2900

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng) 

 Một số lưu ý về Học phí gia sư tại Gia sư VietEdu

 • Học phí sẽ có thể tăng tùy theo số môn học, số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm.
 • Học sinh/học viên được quyền học thử với gia sư qua 2 buổi học đầu tiên. Sau 2 buổi này:
  • Nếu không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí
  • Nếu đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên sẽ thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư

II. Danh sách 7 Trung tâm gia sư Đà Nẵng uy tín, chất lượng và có học phí tốt nhất.

1. Gia sư VietEdu Đà Nẵng

Gia sư VietEdu là Trung tâm gia sư giỏi được thành lập vào năm 2016. Đội ngũ gia sư tại VietEdu bao gồm hơn 6800 gia sư từ các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, … được đào tạo bài bản và training bằng quy trình độc quyền của trung tâm. Gia sư được đảm bảo về nền tảng kiến thức vững chắc và tác phong sư phạm chuyên nghiệp, luôn nhiệt tình trong các giờ dạy.

Gia sư VietEdu còn nổi bật ở thế mạnh công nghệ khi áp dụng hệ thống 4.0 vào quy trình tìm gia sư, giúp Phụ huynh và học viên tìm được gia sư phù hợp nhanh nhất. Phụ huynh và học viên sẽ được hỗ trợ 24/7 qua Hotline, Facebook, Zalo, …

Thông tin liên hệ:

 • Website: https://giasuvietedu.com.vn
 • Số điện thoại: 096.164.0826
 • Email: giasuvietedu2016@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/GiaSuVietEdu
 • Địa chỉ:
  • Cơ sở Hà Nội: Số 102 ngõ 165 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Cơ sở Hải Phòng: Số 47/384 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam (Toà nhà PUSH)
  • Cơ sở TP Hồ Chí Minh: TSC BUILDING, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Đà Nẵng: DNC Building, số 31 đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

2. Gia sư Ông Thầy Đà Nẵng

Trung tâm Gia sư Ông Thầy cung cấp gia sư chất lượng cao cho các môn học từ lớp 1-12. Gia sư Ông Thầy sở hữu đội ngũ gia sư gồm nhiều giáo viên và sinh viên có trình độ chuyên môn cao, được tuyển chọn và rèn luyện chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: K457/51 Tôn Đức Thắng - Liên chiểu - TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0938.359.147 (Thầy Tú - Giảng viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng)
 • Email: ongthay.com@gmail.com

3. Trung tâm Gia sư Lạc Hồng Đà Nẵng

Gia sư Lạc Hồng cung cấp gia sư giỏi, có chuyên môn cao cho Phụ huynh và học viên, giúp đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả các môn và các cấp. Gia sư tại Trung tâm Lạc Hồng luôn nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ học viên học tập tốt.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 76 Đà Sơn, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0763 705 309
 • Email: yentuan9285@gmail.com

4. Trung tâm Gia sư Nhật Khoa Đà Nẵng

Trung tâm Nhật Khoa cung cấp đội ngũ gia sư chất lượng, gia sư giỏi, giúp học viên nhanh chóng tiến bộ. Gia sư Nhật Khoa Đà Nẵng chắc chắn Phụ huynh sẽ hài lòng với sự tư vấn, hỗ trợ tận tình và chất lượng các lớp gia sư của trung tâm.

Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại/Zalo: 0706 006 074
 • Facebook: https://www.facebook.com/GsNhatKhoa
 • Địa chỉ: Lô 1 B6 Nguyễn Đình Trọng Đà Nẵng

5. Trung tâm Gia sư Hồng Oanh Đà Nẵng

Gia sư Hồng Oanh có đội ngũ giáo viên và sinh viên kinh nghiệm, tận tình. Gia sư của trung tâm có thể ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng cho các bé tại nhà. 

Thông tin liên hệ:

 • Zalo/FB/Hotline : 0902685414 - 035399900                             
 • Địa chỉ TT : 33 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ    

6. Trung tâm Gia sư Đà Nẵng (Gia sư Nguyễn Tiến)

Gia sư Nguyễn Tiến có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Trung tâm cộng tác với rất nhiều giáo viên và sinh viên ưu tú của các trường đại học TOP đầu tại Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại: 0905 684 148 – 0984 214 167
 • Email: ttgsnguyentien@gmail.com
 • Facebook: facebook.com/tiengiasudanang

7. Hội Gia sư Đà Nẵng

Hội Gia sư Đà Nẵng cung cấp gia sư giỏi dạy kèm 1 - 1 tại nhà học viên. Hội Gia sư Đà Nẵng có đội ngũ gia sư tuyển chọn, chất lượng, gia sư giỏi từ các trường đại học giỏi ở Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại: 0934490995
 • Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang

III. Kinh nghiệm lựa chọn gia sư, Trung tâm gia sư tốt, uy tín và chất lượng tại Đà Nẵng với Học phí tiết kiệm nhất

1. Tìm gia sư giỏi tại các Trung tâm Gia sư uy tín tại Đà Nẵng

Phụ huynh nên tìm gia sư tại các Trung tâm gia sư uy tín. Các trung tâm gia sư uy tín sẽ có các lợi thế sau:

 • Có đội ngũ gia sư giỏi chất lượng, nhiều kinh nghiệm, giảng dạy đa dạng các môn học, cấp học
 • Gia sư được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng trước khi nhận lớp về kỹ năng sư phạm và kiến thức chuyên môn
 • Hạn chế tình trạng bị lừa đảo, gặp phải các bạn gia sư chất lượng kém, thiếu chuyên môn và kiến thức
 • Có bảng giá học phí gia sư rõ ràng, thông tin liên hệ rõ ràng trên các phương tiện truyền thông (Faceook, Zalo, ..). Có cơ sở làm việc chính thức, đảm bảo tránh các trường hợp bị lừa đảo.
 • Được hỗ trợ tư vấn tận tình, chuyên nghiệp.
 • Được học thử 2 buổi miễn phí, nhận các ưu đãi đặc biệt của trung tâm gia sư.

Dấu hiệu để nhận biết những Trung tâm uy tín là các Trung tâm thường đã hoạt động trong thời gian dài, có cơ sở chính thức tại Đà Nẵng. Nhân viên tư vấn lịch sự, nhiệt tình và hỗ trợ. Trung tâm sẽ công bố công khai bảng giá học phí gia sư tại nhà. Ngoài ra có một số điểm nữa như: Có đầy đủ thông tin liên hệ trên web; có 2 buổi học thử miễn phí cho học viên; tìm gia sư không mất phí dịch vụ; có học phí ưu đãi,...

2. Lựa chọn gia sư phù hợp cho con

Đầu tiên, cha mẹ cần xem xét kĩ thông tin gia sư: Gia sư là sinh viên hay giáo viên/giảng viên? Gia sư tới từ trường nào? Gia sư đã có kinh nghiệm chưa? Gia sư đã từng dạy các lớp tương tự chưa? Gia sư có phong cách dạy như thế nào? 

Sau khi đã trao đổi với trung tâm và lựa chọn gia sư có thông tin phù hợp nhất, Phụ huynh nên hẹn với gia sư tới trao đổi trực tiếp trước buổi học đầu tiên.

Khi trao đổi với gia sư về tình hình học tập của con, Phụ huynh có thể quan sát xem thái độ của gia sư như thế nào? Gia sư có lịch sự, nghiêm túc không? Phụ huynh có thể đánh giá qua xem gia sư như này có hợp với tính cách của con mình không. Nếu trong thông tin gia sư có bằng cấp, chứng chỉ thì Phụ huynh có thể yêu cầu gia sư xuất trình giấy tờ cá nhân trong buổi học đầu tiên.

Sau 2 buổi dạy thử, phụ huynh sẽ đánh giá gia sư dựa trên một số tiêu chí như:

 • Kiến thức của gia sư có phù hợp với con không?
 • Cách giảng của gia sư có nhiệt tình, cuốn hút con không?
 • Tác phong của gia sư có chuyên nghiệp không?
 • Con có hứng thú và hiểu bài không?

3. Theo dõi kết quả học tập của con

Nếu con học để cải thiện điểm số thì Phụ huynh cần thường xuyên trao đổi với cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của con ở trên lớp. Sau đó Phụ huynh hãy đánh giá xem quá trình con học gia sư có tiến bộ không? Nếu chưa tiến bộ thì lý do là con lười học, do làm bài không tốt hay là do lớp gia sư chưa hiệu quả?

Nếu con học để thi những chứng chỉ như TOEIC hay IELTS thì Phụ huynh có thể đánh giá sự tiến bộ của con qua các bài kiểm tra, bài test hằng ngày. 

Phụ huynh có thể trao đổi thêm với gia sư để gia sư có thể thiết kế lộ trình học phù hợp nhất cho con.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp quý phụ huynh lựa chọn gia sư dạy kèm cho con tốt hơn. Nếu thấy bài viết hữu ích, Mời Quý phụ huynh ủng hộ Gia sư VietEdu Đà Nẵng và chia sẻ bài viết tới cộng đồng. Nếu Phụ huynh có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ Hotline: 096.164.0826.

⇒ Mời Phụ huynh, học viên và Gia sư tham gia nhóm Zalo để tìm lớp gia sư Đà Nẵng miễn phí và nhận ngay tài liệu giảng dạy PDCA quốc tế và nhiều tài liệu kiến thức hữu ích khác: https://zalo.me/g/pxyebd705

—------------

Hiện tại Trung tâm Gia sư VietEdu Đà Nẵng đang cung cấp dịch vụ:

- Tìm gia sư nhanh nhất, miễn phí

- Gia sư dạy kèm tại nhà, Gia sư tại nhà, Gia sư online tất cả các môn

- Gia sư môn Tiếng Anh, Gia sư môn Toán, Gia sư môn Ngữ Văn, Gia sư môn Hóa học, Gia sư môn Vật Lý,...

- Gia sư quận Hải Châu, Gia sư quận Cẩm Lệ, Gia sư quận Thanh Khê, Gia sư quận Liên Chiểu, Gia sư quận Ngũ Hành Sơn, Gia sư quận Sơn Trà, Gia sư huyện Hòa Vang, Gia sư huyện Hoàng Sa

—------------

Liên hệ Gia sư VietEdu:

► Tìm Gia sư nhanh - hiệu quả - tiết kiệm chi phí bằng Công nghệ 4.0.

► Đào tạo với Gia sư chuyên môn tốt, uy tín theo phương pháp PDCA độc quyền.

► Đối tác chính thức của IDP Education, British Council, IIG Việt Nam, ELSA Speak.

► Hotline: 096.164.0826 

► Website: https://giasuvietedu.com.vn 

► Fanpage: https://www.facebook.com/GiaSuVietEdu 

► Gmail: giasuvietedu2016@gmail.com 

► Địa chỉ: 

Một số bài viết bạn có thể quan tâm: 

Bạn cần thuê gia sư

Tin tưởng chọn VietEdu

An tâm về chất lượng gia sư

Trung tâm gia sư VietEdu

Với kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và công nghệ quản lý hiện đại, VietEdu cung cấp cho phụ huynh và học viên dịch vụ gia sư chất lượng nhất.

 • Gia sư giỏi, nhiệt tình, tận tâm
 • Học thử 2 buổi miễn phí
 • Thông tin gia sư rõ ràng, trung thực
 • Lộ trình học tập được thiết kế riêng

Xem thêm về Trung tâm gia sư Trung tâm Gia sư VietEdu