Học phí Trung tâm Gia sư các Quận Huyện tại Hải Phòng

(Cập nhật ngày 27/12/2022)
Mức học phí cho một buổi học gia sư các Quận, Huyện tại Hải Phòng trung bình là bao nhiêu? Kính mời Phụ huynh tham khảo bài viết dưới đây và liên hệ Hotline/Zalo: 096.164.0826 để tìm ngay gia sư Hải Phòng giỏi và phù hợp cho con.

Danh sách [Ẩn]

Video giới thiệu về Trung tâm Gia sư Hải Phòng VietEdu:

Chỉ dẫn đường đi tới Trung tâm Gia sư Hải Phòng VietEdu:

I. Học phí Trung tâm gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Lê Chân Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

Xem thêm về Danh mục Tài liệu tham khảo tất cả các môn dành cho học sinh lớp 1 - lớp 12

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc Tiểu học 

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Lê Chân Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Lê Chân Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Quận Lê Chân Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Lê Chân Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Lê Chân Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Lê Chân Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Vật Lý tại Quận Lê Chân Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Lê Chân Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học tại Quận Lê Chân Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Lê Chân Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Toán tại Quận Lê Chân Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

II. Học phí Trung tâm gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Ngô Quyền Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư dạy kèm tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng 

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Vật Lý tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Hóa học tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Toán tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

III. Học phí Trung tâm gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Đồ Sơn Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Đồ Sơn Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Vật Lý tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Hóa Học tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Toán tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

IV. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc THCS 

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Hồng Bàng Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Hồng Bàng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Vật Lý tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Hóa Học tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí  Trung tâm gia sư môn Toán Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư môn Toán tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

V. Học phí Trung tâm gia sư Quận Dương Kinh - Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Dương Kinh Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư Quận Dương Kinh Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Dương Kinh Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Quận Dương Kinh Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Dương Kinh Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Trung tâm Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Dương Kinh Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Dương Kinh Hải Phòng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Quận Dương Kinh Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Dương Kinh Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Quận Dương Kinh Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Dương Kinh Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Quận Dương Kinh Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

VI. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hải An Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Lê Chân Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Hải An Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Hải An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Quận Hải An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Hải An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Hải An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Hải An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Quận Hải An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Hải An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Quận Hải An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Hải An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán Quận Hải An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

VII. Học phí Trung tâm gia sư Quận Kiến An Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Kiến An Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Quận Kiến An Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Quận Kiến An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại huyện Kiến An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Kiến An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Quận Kiến An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Quận Kiến An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Quận Kiến An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Quận Kiến An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Quận Kiến An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Quận Kiến An Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Quận Kiến An Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

VIII. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Quận Kiến Thụy Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Kiến Thụy Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Kiến Thụy Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

IX. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Dương Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện An Dương Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Dương Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện An Dương Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện An Dương Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện An Dương Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện An Dương Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện An Dương Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện An Dương Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện An Dương Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện An Dương Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện An Dương Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện An Dương Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

X. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Lão Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện An Lão Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện An Lão Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện An Lão Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện An Lão Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện An Lão Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện An Lão Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện An Lão Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện An Lão Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện An Lão Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện An Lão Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện An Lão Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện An Lão Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

XI. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

120.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

200.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

250.000

Ôn thi vào 10

150.000

280.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

280.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

300.000

Lớp 10, 11

150.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

XII. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện Cát Hải Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Cát Hải Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Cát Hải Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Cát Hải Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Cát Hải Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Cát Hải Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Cát Hải Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Cát Hải Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Cát Hải Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Cát Hải Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Cát Hải Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Cát Hải Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

XIII. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

XIV. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc THCS 

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Tiên Lãng Hải Phòng bậc THPT 

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Tiên Lãng Hải Phòng 

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Tiên Lãng Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

XV. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Phụ huynh và Học viên có thể tham khảo bảng giá dịch vụ Trung tâm Gia sư tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng do Trung tâm Gia sư VietEdu tổng hợp chi tiết dưới đây. 

▶Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn Miễn phí

1. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc Tiểu học

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc Tiểu học

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Bé chuẩn bị vào lớp 1

110.000

200.000

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

110.000

220.000

Ôn thi lên lớp 6

120.000

220.000

Ôn thi lớp 6 vào trường chuyên

170.000

250.000

Ôn thi học sinh giỏi

170.000

250.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

2. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc THCS

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc THCS

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi vào 10

150.000

250.000

Ôn thi vào 10 trường chuyên

180.000

280.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

3. Học phí Trung tâm gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc THPT

Dưới đây là bảng học phí Gia sư Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng bậc THPT

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 10, 11, 12

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

4. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Anh (TOEIC, IELTS, Giao tiếp,...) Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Anh các cấp và ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

150.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

180.000

230.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

200.000

280.000

Lớp 10, 11

180.000

250.000

Lớp 12 ôn thi đại học

180.000

280.000

Tiếng Anh giao tiếp

200.000

280.000

Tiếng Anh cho người đi làm / thương mại

200.000

300.000

Tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEFL, B1, B2,…

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

5. Học phí Trung tâm gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung, gia sư tiếng Đức,... tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp tiếng Nhật

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Trung

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

Lớp tiếng Đức

120.000 - 250.000

230.000 - 350.000

Lớp tiếng Hàn

100.000 - 220.000

200.000 - 350.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

6. Học phí Trung tâm gia sư môn Vật Lý Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Vật Lý tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

7. Học phí Trung tâm gia sư môn Hóa Học Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Hóa Học tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

220.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

320.000

Lớp 10, 11

150.000

200.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

320.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

8. Học phí Trung tâm gia sư môn Toán Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dưới đây là bảng học phí Gia sư môn Toán tại Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

LỚP GIA SƯ

GIA SƯ SINH VIÊN

GIA SƯ GIÁO VIÊN

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

120.000

200.000

Lớp 6, 7, 8, 9

120.000

200.000

Ôn thi lớp 9 lên 10

150.000

250.000

Ôn thi lớp 9 lên 10 chuyên

180.000

280.000

Lớp 10, 11

150.000

220.000

Lớp 12 ôn thi đại học

200.000

300.000

(Đơn vị tính: VNĐ / 01 buổi/ 1.5 tiếng)

—--------------------------------------------------------

⇒ Mời Gia sư tham gia nhóm Zalo để cập nhật danh sách lớp mới và nhận ngay tài liệu giảng dạy PDCA quốc tế và nhiều tài liệu kiến thức hữu ích khác:

- Nhóm Gia sư Hải Phòng: https://zalo.me/g/wceckh926

------- TRUNG TÂM GIA SƯ VIETEDU -------

►Hotline/ZALO: 096.164.0826

►Tìm Gia sư Giỏi nhanh - hiệu quả - tiết kiệm chi phí bằng Công nghệ 4.0

► Gia sư có chuyên môn tốt, được đào tạo theo phương pháp PDCA độc quyền

► Học viên và Gia sư được hỗ trợ lệ phí thi IELTS và thi MOS

► Quản lý bởi Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, có bằng Giảng dạy Tiếng Anh quốc tế TESOL và MOS Master

►Email: giasuvietedu2016@gmail.com

►Fanpage: https://www.facebook.com/GiaSuVietEdu

►Website: https://giasuvietedu.com.vn/

►03 Cơ sở hoạt động:

+ Cơ sở Hà Nội: Số 102 ngõ 165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. (Link Google Map: https://www.google.com/maps?cid=12008209459446266730)

+ Cơ sở Hải Phòng: Số 47/384 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam (Toà nhà PUSH). (Link Google Map: https://www.google.com/maps?cid=12398486383408347238)

+ Cơ sở TP Hồ Chí Minh: 17/5 Tân Thuận Tây, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. (Link Google Map: https://www.google.com/maps?cid=782695719130359825)

 

Một số bài viết bạn có thể quan tâm:

 

Bạn cần thuê gia sư

Tin tưởng chọn VietEdu

An tâm về chất lượng gia sư

Trung tâm gia sư VietEdu

Với kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và công nghệ quản lý hiện đại, VietEdu cung cấp cho phụ huynh và học viên dịch vụ gia sư chất lượng nhất.

  • Gia sư giỏi, nhiệt tình, tận tâm
  • Học thử 2 buổi miễn phí
  • Thông tin gia sư rõ ràng, trung thực
  • Lộ trình học tập được thiết kế riêng

Xem thêm về Trung tâm gia sư Trung tâm Gia sư VietEdu