Trung tâm gia sư Thành phố Hồ Chí Minh uy tín và học phí tốt nhất

(Cập nhật ngày 22/03/2023)
Dưới đây là Bảng giá học phí Gia sư dạy kèm tại nhà mới nhất tại TP. HCM. Mọi thắc mắc mời Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ số hotline của Gia sư VietEdu để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất: 096.164.0826.

Danh sách [Ẩn]

Video giới thiệu về Trung tâm Gia sư VietEdu:

Chỉ dẫn hướng đi tới Trung tâm Gia sư Gia sư Thành phố Hồ Chí Minh VietEdu:

I. Học phí Gia sư Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất tại Trung tâm Gia sư VietEdu

Dưới đây là Bảng giá học phí Gia sư dạy kèm tại nhà mới nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc mời Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ số Hotline của Trung tâm Gia sư VietEdu để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất: 096.164.0826.

(Thời gian dạy một buổi là 90 phút đối với Gia sư Giáo viên và 120 phút đối với Gia sư sinh viên. Học phí trên áp dụng cho 01 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên).

Xem thêm về Danh mục Tài liệu tham khảo tất cả các môn dành cho học sinh lớp 1 - lớp 12

1. Bảng học phí Gia sư Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp 1: Lớp 1,2,3,4,5)

Số buổi  

2 buổi/tuần

3 buổi/tuần

Trình độ gia sư 

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giaos

Lớp 1,2,3,4

800-1.000

1.400-1.600

1.400-1.600

2.200-2.400

Số buổi 4 buổi/ tuần 5 buổi/ tuần 
Trình độ gia sư SVGVSVGV
Lớp 1,2,3,4 1.600-1.800 2.800-3.000 2.200-2.500 3.600-3.800

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

2. Bảng học phí Gia sư THCS Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp 2: Lớp 6,7,8,9)

 Số buổi  

2 buổi/tuần

3 buổi/tuần

 Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 5,6,7,8

1.000-1.200

1.600-1.800

1.600-1.800

2.400-2.600

Số buổi  

 4 buổi/tuần

5 buổi/tuần

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 5,6,7,8

1.800-2.000

3.000-3.500

2.600-2.800

3.800-4000

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

3. Bảng học phí Gia sư THPT Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp 3: Lớp 10,11)

Số buổi  

2 buổi/tuần

3 buổi/tuần

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 9, 10,11

1.200-1.400

1.800-2.000

1.800-2.000

2.600-3.000

Số buổi

4 buổi/tuần

5 buổi/tuần

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 9, 10,11

2.000-2.200

3.500-4.000

2.800-3.000

4.000-4.500

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

4. Bảng học phí Gia sư THPT Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp 3: Lớp 12, LTĐH)

 Số buổi  

2 buổi/tuần

3 buổi/tuần

 Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 12, LTĐH

1400-1600

2000-2500

2000-2200

2800-3500

Số buổi  4 buổi/tuần5 buổi/tuần

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 12, LTĐH

2200-2500

3500-4500

3000-3500

4500-5000

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

5. Bảng học phí Gia sư Tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh 

 Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Tiếng Anh giao tiếp

200-250

250-400

Tiếng Anh cho người đi làm

230-280

280k-400

Tiếng Anh IELTS, TOEIC,...

230-300 (Tùy mục tiêu điểm)

300-400(Tùy mục tiêu điểm)

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 buổi/ 1.5 tiếng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

6. Bảng học phí Gia sư môn Toán học Thành phố Hồ Chí Minh 

 Dưới đây là bảng giá học phí Gia sư môn Toán cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

800-1000

1400-1600

1400-1600

2200-2400

Lớp 5,6,7,8

1000-1200

1600-1800

1600-1800

2400-2600

Lớp 9, 10,111200-14001800-20001800-20002600-3000
Lớp 12, LTĐH1400-16002000-25002000-22002800-3500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

 1600-1800 2800-3000 2200-2500 3600-3800
Lớp 5,6,7,81800-20003000-35002600-28003800-4000
Lớp 9, 10,112000-22003500-40002800-30004000-4500
Lớp 12, LTĐH2200-25003500-45003000-35004500-5000

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

7. Bảng học phí Gia sư Ngữ Văn Thành phố Hồ Chí Minh 

 Dưới đây là bảng giá học phí Gia sư môn Văn cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

800-1000

1400-1600

1400-1600

2200-2400

Lớp 5,6,7,8

1000-1200

1600-1800

1600-1800

2400-2600

Lớp 9, 10,111200-14001800-20001800-20002600-3000
Lớp 12, LTĐH1400-16002000-25002000-22002800-3500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

 1600-1800 2800-3000 2200-2500 3600-3800
Lớp 5,6,7,81800-20003000-35002600-28003800-4000
Lớp 9, 10,112000-22003500-40002800-30004000-4500
Lớp 12, LTĐH2200-25003500-45003000-35004500-5000

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

8. Bảng học phí Gia sư Tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh 

Dưới đây là bảng giá học phí Gia sư môn Tiếng Anh cấp 1, 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

800-1000

1400-1600

1400-1600

2200-2400

Lớp 5,6,7,8

1000-1200

1600-1800

1600-1800

2400-2600

Lớp 9, 10,111200-14001800-20001800-20002600-3000
Lớp 12, LTĐH1400-16002000-25002000-22002800-3500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên

 Lớp 1,2,3,4,5

 1600-1800 2800-3000 2200-2500 3600-3800
Lớp 5,6,7,81800-20003000-35002600-28003800-4000
Lớp 9, 10,112000-22003500-40002800-30004000-4500
Lớp 12, LTĐH2200-25003500-45003000-35004500-5000

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

9. Bảng học phí Gia sư dạy kèm môn Vật Lý tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là bảng giá học phí Gia sư môn Lý cấp 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 6,7,8

1000-1200

1600-1800

1600-1800

2400-2600

Lớp 9, 10,111200-14001800-20001800-20002600-3000
Lớp 12, LTĐH1400-16002000-25002000-22002800-3500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Lớp 5,6,7,81800-20003000-35002600-28003800-4000
Lớp 9, 10,112000-22003500-40002800-30004000-4500
Lớp 12, LTĐH2200-25003500-45003000-35004500-5000

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

10. Bảng học phí Gia sư dạy kèm môn Hóa học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là bảng giá học phí Gia sư môn Hóa cấp 2, 3, ôn thi lớp 9 lên 10, Lớp 12 ôn thi đại học

Số buổi /tuần

2 BUỔI / TUẦN

3 BUỔI / TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

Lớp 6,7,8

1000-1200

1600-1800

1600-1800

2400-2600

Lớp 9, 10,111200-14001800-20001800-20002600-3000
Lớp 12, LTĐH1400-16002000-25002000-22002800-3500

Số buổi /tuần

4 BUỔI/ TUẦN

5 BUỔI/ TUẦN

Trình độ gia sư

Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Lớp 5,6,7,81800-20003000-35002600-28003800-4000
Lớp 9, 10,112000-22003500-40002800-30004000-4500
Lớp 12, LTĐH2200-25003500-45003000-35004500-5000

(Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/ 1 tháng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

11. Bảng học phí Gia sư dạy kèm các môn năng khiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Môn năng khiếu

Sinh viên

Giáo viên

Đàn Piano

150-250

200-300

Đàn Guitar

150-250

200-300

Đàn Organ

150-250

200-300

Vẽ

150-200

200-250

(Đơn vị tính: nghìn VNĐ/ 1 buổi/ 1.5 tiếng)

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

 Một số lưu ý về Học phí gia sư tại Gia sư VietEdu

 • Học phí sẽ có thể tăng tùy theo số môn học, số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm.
 • Học sinh/học viên được quyền học thử với gia sư qua 2 buổi học đầu tiên. Sau 2 buổi này:
  • Nếu không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí
  • Nếu đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên sẽ thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư

II. Danh sách 15 Trung tâm gia sư Thành phố Hồ Chí Minh uy tín, chất lượng và có học phí tốt nhất. 

1. Trung tâm Gia sư Thành phố Hồ Chí Minh VietEdu

Gia sư VietEdu là Trung tâm gia sư giỏi được thành lập vào năm 2016. Với hơn 6 năm hoạt động, trung tâm đã kết nối hàng ngàn lớp gia sư thành công, giúp cho hàng trămg học viên tiến bộ và đạt được kết quả học tập cao.

Đội ngũ gia sư tại VietEdu bao gồm hơn 6800 gia sư từ các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, … Gia sư của VietEdu được đào tạo bài bản với phương pháp PDCA và được training bằng quy trình độc quyền của trung tâm. Điều này giúp cho mỗi gia sư luôn có nền tảng kiến thức vững chắc, tác phong giảng dạy chuẩn sư phạm, tâm lý, nhiệt tình với học viên.


Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

Gia sư thành phố Hồ Chí Minh VietEdu còn nổi bật ở thế mạnh công nghệ khi áp dụng hệ thống 4.0 vào quy trình tìm gia sư, giúp Phụ huynh và học viên tìm được gia sư phù hợp nhanh nhất. Phụ huynh và học viên sẽ được hỗ trợ 24/7 trên các kênh liên lạc, mạng xã hội như Hotline, Facebook, Zalo, …

Thông tin liên hệ:

2. Gia sư Ông Mặt Trời

Trung tâm gia sư Ông Mặt Trời là trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ sáng lập và điều hành là các thầy cô giáo giỏi với hơn 10 năm kinh nghiệm, trung tâm hướng tới sự an tâm - tận tình - vững chắc - tiến bộ cho học viên! Đội ngũ gia sư được tuyển chọn và đào tạo theo tiêu chuẩn riêng của Trung tâm!

Thông tin liên hệ:

 • Cơ sở TP.Hồ Chí Minh: 45 đường số 20, phường 11, quận 6, TPHCM
 • Cơ sở Hà Nội: 238/1 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (gần ĐH Sư phạm Hà Nội 1)
 • Hotline: 093 111 4279 - 098 111 5279
 • Làm việc: 7:00 – 21h, T2 – CN
 • Facebook: www.fb.com/trungtamgiasuongmattroi
 • Email 1: giasuomt@gmail.com
 • Email 2: giasuomtroi@gmail.com

3. Gia sư Tri Thức 

Gia sư Tri Thức là trung tâm gia sư lâu năm, có kinh nghiệm tìm kiếm và đào tạo gia sư, đã giúp hàng ngàn em học sinh tiến bộ, đạt điểm cao. Trung tâm mang tới chương trình học thử miễn phí cho học viên. Gia sư Tri Thức cam kết chất lượng giảng dạy gia sư tốt nhất, giúp 100% Phụ huynh hài lòng.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Lô 03 Đường Số 12, Tân Thới Nhất, Q12, TpHCM
 • Hotline: 0776 480 480
 • Email: giasutrithucvn@gmail.com
 • Website: giasutrithuc.net
 • Facebook: https://www.facebook.com/lopdaykemcantimgiasutaitphcm

4. Gia sư Nhân Văn 

Trung tâm gia sư Nhân Văn là 1 trong những trung tâm gia sư dạy kèm lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm cung cấp đội ngũ gia sư là giáo viên, sinh viên, giảng viên từ các trường lớn như Đại học Sư phạm, Đại học Quốc Gia,... Trung tâm còn có đội ngũ gia sư mầm non, nhận dạy học sinh nhỏ tuổi.

Thông tin liên hệ:

 • Cơ sở 1 Hồ Chí Minh: 109 Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM
 • Cơ sở 2 Hồ Chí Minh: 294 Hòa Hưng, P.13, Quận 10, TPHCM
 • Cơ sở 3 Hồ Chí Minh: Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM
 • Cơ sở 4 Hồ Chí Minh: 453/94 Nguyễn Thị Minh Khai KP 3, P, Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương
 • Cơ sở Hà Nội: NGÕ 22 TÔN THẤT TÙNG  ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
 • Điện Thoại : 028 3539 1819 - 0987 927 505 - 0907 750 044 - 0919 138 768 - 0972 383848

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

5. Gia sư Tiên Phong 

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành giáo dục, Trung tâm gia sư Tiên Phong mang tới chất lượng gia sư tốt nhất, giúp học sinh đạt được kết quả học tập mong muốn. Trung tâm mang tới chương trình dạy thử - học thử uy tín. Ngoài ra, Gia sư Tiên Phong cũng cam kết hỗ trợ tốt nhất 24/7 cho Phụ huynh và học viên.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0903 103 800 (24/7) - (028) 6284 0000 (giờ HC)
 • Email: trungtamtienphong@gmail.com
 • Cơ sở 1: Quận 7: 1041/108 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Q7 
 • Cơ sở 2: Thủ Đức: 144c Nam Hoà, Phước Long A, Thủ Đức (Quận 9 cũ)
 • Cơ sở 3: Bình Dương: ĐT745 An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

6. Gia sư Thành Tài 

Gia sư Thành Tài là trung tâm gia sư uy tín, có cơ sở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trung tâm cam kết chất lượng gia sư với quy trình tuyển gia sư chặt chẽ. Gia sư Thành Tài cam kết "Uy tín, Chân thật, Trung thực".

Thông tin liên hệ:

Website: http://giasuthanhtai.com.vn

Cơ sở tại Hồ Chí Minh:

 • Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh: Hẻm 45/32/29 Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
 • Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh: 24 - Nguyễn Duy - Phường 9 - Quận 8
 • Cơ sở 3 TP. Hồ Chí Minh: 181/8 Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, Quận 7
 • Điện thoại: 0961 765 913 - 0938 447 914 (Thầy Mạnh Phương)
 • Email: giasuthanhtaihcm@gmail.com

Cơ sở Hà Nội: Ngõ 73 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân

 • Điện thoại: 0931 047 912 - 033 424 58 16 (Thầy Duy Anh)
 • Email: giasuthanhtaihanoi@gmail.com

7. Gia sư Đức Trí 

Gia sư Đức Trí là trung tâm gia sư uy tín nhiều năm. Trung tâm có đội ngũ gia sư là giáo viên, sinh viên từ các trường sư phạm, các trường TOP trong thành phố. Gia sư Đức Trí mang tới chất lượng gia sư tốt và chất lượng cao nhất cho học viên.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 29A Trần Bình Trọng , Phường 1, Quận 5, TPHCM
 • Hotline: 0988663748
 • Email: gianggs@gmail.com
 • Website: https://giasuductri.vn

8. Gia sư Đức Việt 

Gia sư Đức Việt hoạt động với phương châm "Uy tín - Chất lượng - HIệu quả". Đây là trung tâm đã hoạt động nhiều năm tại thành phố Hồ Chí Minh, mang tới dịch vụ tốt nhất cho Phụ huynh và Gia sư giỏi và phù hợp nhất cho Học viên.

Thông tin liên hệ:

 • Địa Chỉ 1: 129 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5.
 • Địa Chỉ 2: 347 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh.
 • Địa Chỉ 3: Lý Thường Kiệt, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
 • Địa Chỉ 4: 133/38/19 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú (38/23 Nguyễn Văn Vịnh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú).
 • Điện thoại: 09 02 30 50 78 - 09 03 60 50 88
 • Email: minhgiasuducviet@gmail.com
 • Website: www.giasuducviet.vn

9. Gia sư Nhật Vượng 

Gia sư Nhật Vượng mang tới đội ngũ gia sư dạy kèm offline và online chất lượng cao, học phí tốt cho học viên tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với 11 năm trong ngành gia sư, trung tâm đánh giá và hiểu học sự cần thiết của gia sư giỏi đối với học viên.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0931.225.755(Zalo) | 0866.565.755
 • Website: giasunhatvuong.edu.vn
 • Cơ sở TPHCM: Vinhomes Central Park, The Central 1, lầu 6, phòng 8. ĐT: 0866.565.755- 0931.225.755
 • Cơ sở Cần Thơ: 12/10 Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều. ĐT: 0931.225.248
 • Cơ sở Bình Dương: 207/5A Phạm Ngũ Lão, P.Hiệp Thành, TDM, Bình Dương. ĐT: 0931.425.348
 • Cơ sở Đồng Nai: 198A 1K, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT 0931.225.118
 • Cơ sở Đà Nẵng: 213/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: 0931.445.845
 • Cơ sở Nha Trang: 848/4 Lê Hồng Phong, Tp Nha Trang. ĐT: 0931.977.831

10. Gia sư Trí Tuệ Việt 

Trung tâm gia sư Trí tuệ Việt hoạt động với phương châm "Uy tín - tận tâm - trách nhiệm". Trung tâm mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho hành trình học tập của học viên, giúp học viên đạt được tiến bộ trong học tập, đạt được những mục tiêu trong cuộc sống và trở thành con người thành công. Trung tâm mang tới cho Phụ huynh sự tư vấn tận tình và kỹ năng giảng dạy gia sư chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline : 0906801079 – 0932622625
 • Địa chỉ: 163A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
 • Cơ sở 1: 390/1A Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Quận 3
 • Cơ sở 2: 292 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh

Kính mời Quý Phụ huynh liên hệ HOTLINE/ZALO: 0961640826 để được tư vấn tìm gia sư Miễn phí

III. Kinh nghiệm tìm gia sư tại nhà giỏi và chất lượng tại TP. Hồ Chí Minh

1. Tìm gia sư giỏi tại các Trung tâm Gia sư uy tín tại Hồ Chí Minh

Các Trung tâm Gia sư uy tín sẽ có quy trình đảm bảo chất lượng của gia sư. Đặc biệt là những trung tâm hoạt động nhiều năm sẽ xây dựng tiêu chuẩn đào tạo gia sư của riêng mình.

Các quy trình để đào tạo và rèn luyện gia sư giỏi bao gồm:

 • Quy trình tuyển chọn gia sư kĩ càng
 • Quy trình đào tạo gia sư (bằng phương pháp PDCA)
 • Quy trình training và rèn luyện, củng cố cho gia sư cả về kiến thức và kĩ năng
 • ……

Những Trung tâm uy tín thường đã hoạt động trong thời gian dài, có văn phòng cơ sở tại Hồ Chí Minh, lịch sự, nhân viên nhiệt tình và hỗ trợ. Một điểm nữa dễ thấy của các Trung tâm uy tín là hệ thống làm việc chuyên nghiệp, có đầy đủ thông tin liên hệ của trung tâm trên web. Ngoài ra các trung tâm gia sư uy tín có thể cung cấp một số chính sách như: 2 buổi học thử miễn phí cho học viên, tìm gia sư không mất phí dịch vụ, học phí ưu đãi,...

2. Xem xét kỹ hồ sơ của gia sư

Xem xét kĩ thông tin của gia sư là một yếu tố quan trọng. Khi Trung tâm gia sư gửi cho Phụ huynh thông tin Gia sư nhận lớp, Phụ huynh cần kiểm tra lại các thông tin của gia sư xem có phù hợp với yêu cầu của mình không.

Nếu trong thông tin gia sư có bằng cấp, chứng chỉ thì Phụ huynh có thể yêu cầu gia sư xuất trình giấy tờ cá nhân trong buổi học đầu tiên.

3. Lựa chọn gia sư phù hợp với con

Một điều thực tế ít ai nhận ra là không phải gia sư nào cũng hợp với con mình. Có thể một người gia sư giỏi có 5 năm kinh nghiệm, là giáo viên chính thức, nhưng lại không truyền đạt dễ hiểu bằng một bạn sinh viên. Lý do là bởi phong cách dạy và học của mỗi người khác nhau, ảnh hưởng tới việc con có tiếp thu được kiến thức hay không.

Bởi vì vậy, Phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với gia sư trước mỗi buổi dạy. Qua quá trình nói chuyện, phụ huynh sẽ đánh giá gia sư dựa trên một số tiêu chí như:

 • Kiến thức của gia sư có phù hợp với con không?
 • Cách giảng của gia sư có nhiệt tình, cuốn hút con không?
 • Tác phong của gia sư có chuyên nghiệp không?

4. Trao đổi với gia sư về lộ trình học tập của con

Trong buổi dạy đầu tiên cha mẹ cần trao đổi với gia sư về sức học của con hiện tại, con còn yếu gì, bị hổng kiến thức phần nào? Hoặc nếu con đã học khá thì cha mẹ nên cung cấp các thông tin mục tiêu học tập của con: con sắp thi lên cấp, con sắp đi du học, con học để thi chứng chỉ,....

Sau khi gia sư có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về thực lực của học viên, Phụ huynh có thể trao đổi thêm với gia sư về lộ trình học sao cho hiệu quả.

5. Theo dõi kết quả quá trình học với gia sư

Phụ huynh cần trao đổi hằng ngày với gia sư để bám sát quá trình học tập của con: con có học tốt hơn chưa? Điểm số của con thế nào qua các bài test? Con cần phải bổ sung kiến thức gì nữa? Lộ trình học của gia sư thiết kế cho con như thế nào?

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp quý phụ huynh lựa chọn gia sư dạy kèm cho con tốt hơn. Nếu thấy bài viết hữu ích, Mời Quý phụ huynh ủng hộ Gia sư VietEdu Hồ Chí Minh và chia sẻ bài viết tới cộng đồng. Nếu Phụ huynh có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ Hotline: 096.164.0826.

⇒ Mời Phụ huynh, học viên và Gia sư tham gia nhóm Zalo để tìm lớp gia sư miễn phí và nhận ngay tài liệu giảng dạy PDCA quốc tế và nhiều tài liệu kiến thức hữu ích khác: https://zalo.me/g/pxyebd705

—------------

Hiện tại Trung tâm Gia sư VietEdu Thành phố Hồ Chí Minh đang cung cấp dịch vụ:

- Tìm gia sư nhanh nhất, miễn phí

- Gia sư dạy kèm tại nhà, Gia sư tại nhà, Gia sư online tất cả các môn

- Gia sư môn Tiếng Anh, Gia sư môn Toán, Gia sư môn Ngữ Văn, Gia sư môn Hóa học, Gia sư môn Vật Lý,...

- Gia sư Thành phố Thủ Đức, Gia sư Quận 1, Gia sư Quận 3, Gia sư Quận 4, Gia sư Quận 5, Gia sư Quận 6, Gia sư Quận 7, Gia sư Quận 8, Gia sư Quận 10, Gia sư Quận 11, Gia sư Quận 12, Gia sư quận Bình Tân, Gia sư quận Bình Thạnh, Gia sư quận Gò Vấp, Gia sư quận Phú Nhuận, Gia sư quận Tân Bình, Gia sư quận Tân Phú

- Gia sư huyện Bình Chánh, Gia sư huyện Cần Giờ, Gia sư huyện Củ Chi, Gia sư huyện Hóc Môn, Gia sư huyện Nhà Bè

—------------

Liên hệ Gia sư VietEdu:

► Tìm Gia sư nhanh - hiệu quả - tiết kiệm chi phí bằng Công nghệ 4.0.

► Đào tạo với Gia sư chuyên môn tốt, uy tín theo phương pháp PDCA độc quyền.

► Đối tác chính thức của IDP Education, British Council, IIG Việt Nam, ELSA Speak.

► Hotline: 096.164.0826 

► Website: https://giasuvietedu.com.vn 

► Fanpage: https://www.facebook.com/GiaSuVietEdu 

► Gmail: giasuvietedu2016@gmail.com 

► Địa chỉ: 

 

Một số bài viết bạn có thể quan tâm: 

Bạn cần thuê gia sư

Tin tưởng chọn VietEdu

An tâm về chất lượng gia sư

Trung tâm gia sư VietEdu

Với kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và công nghệ quản lý hiện đại, VietEdu cung cấp cho phụ huynh và học viên dịch vụ gia sư chất lượng nhất.

 • Gia sư giỏi, nhiệt tình, tận tâm
 • Học thử 2 buổi miễn phí
 • Thông tin gia sư rõ ràng, trung thực
 • Lộ trình học tập được thiết kế riêng

Xem thêm về Trung tâm gia sư Trung tâm Gia sư VietEdu