Giọng nói quan trọng với gia sư như thế nào?

Với gia sư, ngoài việc có kiến thức tốt, thái độ tốt thì giọng nói là một phần vô cùng quan trọng với chất lượng giảng dạy của bạn.