Hệ thống kiến thức Lịch Sử lớp 7 - Học kì 2

Tổng hợp kiến thức Lịch sử trong 3 chương. Kiến thức quan trọng, cơ bản trong chương trình học môn Lịch sử lớp 7 - Học kì 2

Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 5

Đề cương tổng hợp kiến thức 15 bài trong môn Lịch sử lớp 5. Giúp học sinh nắm được kiến thức quan trọng để ôn tập thi kết thúc học kì.

Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 9

Tài liệu tổng hợp kiến thức môn Lịch sử lớp 9. Tài liệu gồm 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại và Lịch sử Việt Nam. Với 12 chương kiến thức, học sinh sẽ có hệ thống kiến thức đầy đủ để ôn tập môn Lịch sử 9.

Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 8

Tài liệu tổng hợp kiến thức 11 chương trong chương trình học môn Lịch sử lớp 8. Kiến thức được hệ thống khoa học, giúp học sinh ôn tập hiệu quả và đạt được điểm cao trong kì thi cuối kì.

Hệ thống kiến thức Lịch Sử lớp 7 - Học kì 1

Ôn tập lại kiến thức Lịch sử 7 học kì 1. Nội dung tài liệu gồm 2 phần: lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Cuối mỗi phần đều có phần câu hỏi ôn tập.

Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 6

Nội dung tài liệu bám sát chương trình học môn Lịch sử lớp 6. Tài liệu tổng hợp kiến thức quan trọng trong chương trình học, gồm 2 phần chính: Mở đầu, Khái quát lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 4 học kì 2

Tài liệu bao gồm 3 chương, ôn tập kiến thức môn Lịch sử lớp 4 học kì 2.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 4 học kì 1

Học sinh tham khảo tài liệu đề cương ôn tập để có kiến thức tốt nhất. Tài liệu gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Giúp học sinh ôn luyện đầy đủ kiến thức trong môn Lịch sử lớp 4.