Nợ phí và đặt cọc

Điều kiện: Chính sách chỉ áp dụng cho hình thức nhận lớp Offline hoặc những gia sư để lại giấy tờ tại Trung Tâm.

Cách thức hoạt động:

Trong trường hợp nợ phí, gia sư phải để lại 1 trong loại 2 giấy tờ:

  • Thẻ căn cước công dân
  • Giấy phép lái xe

Ngoài ra, gia sư cần thanh toán trước tối thiểu 50% phí nhận lớp. Mức phí nhận lớp sẽ được quy định tùy theo từng lớp (xem tại trang chi tiết lớp).

Ví dụ:

Phí nhận lớp

Phí đặt cọc tối thiểu

200.000 đ

100.000 đ

400.000 đ

200.000 đ

600.000 đ

300.000 đ

800.000 đ

400.000 đ

1.000.000 đ

500.000 đ