Hướng dẫn nhận lớp

Vui lòng thực hiện các bước sau đây để nhận lớp.

1. Tìm kiếm lớp phù hợp

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm lớp tại trang Danh sách lớp mới bằng các thông tin: mã lớp, môn học, lớp học, cấp học, khu vực (quận/huyện), yêu cầu gia sư (sinh viên, giáo viên).

2. Xem thông tin về lớp

Kiểm tra kỹ thông tin chi tiết của lớp để quyết định bạn có thể nhận lớp hay không.

3. Đăng ký nhận lớp

Sau khi đã thấy lớp phù hợp, nhấn vào nút "Đăng ký nhận lớp" và làm theo hướng dẫn.

Hoặc Gia sư có thể truy cập vào trang Tạo note nhận lớp và làm theo các bước trên website.

4. Chờ đợi phản hồi

Thông thường sẽ có nhiều gia sư cùng đăng kí một lớp, vì vậy VietEdu sẽ phải chọn ra gia sư phù hợp nhất để giao lớp. Những gia sư đã có lịch sử nhận lớp tốt, thông tin phù hợp và đăng ký sớm hơn sẽ được ưu tiên trước. 

VietEdu sẽ thông báo kết quả tới gia sư qua một trong các phương thức: gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Gia sư cũng có thể theo dõi tình trạng đăng ký nhận lớp tại trang Kiểm tra tình trạng lớp.

5. Nếu bạn chưa được nhận lớp, hãy tiếp tục tìm kiếm

Trung tâm luôn cập nhât danh sách lớp mới hằng ngày. Đừng nản lòng và hãy tiếp tục tìm kiếm lớp phù hợp với bạn tại trang Danh sách lớp mới.