Chính sách hoàn phí

Khi lớp học gặp sự cố, VietEdu sẽ đảm bảo quyền lợi của gia sư sau khi xác nhận được những điều kiện sau:

 • Gia Sư không vi phạm một trong các Điều 2, Điều 3, Điều 4 của hợp đồng
 • VietEdu xác minh thông tin với phụ huynh/học viên về sự cố của lớp, thông tin là đúng sự thật, đồng thời Gia Sư không có các dấu hiệu khai báo gian lận

Những quyền lợi của gia sư bao gồm: 

1. Tính lại phí nhận lớp

Lưu ý: Chính sách chỉ áp dụng khi Gia sư không vi phạm hợp đồng.

a. Trường hợp lớp bị giảm số buổi học/tuần

 • Điều kiện: Chỉ áp dụng khi lịch học của lớp là cố định, việc giảm số buổi học/tuần là cố định, kéo dài trên 4 tuần liên tiếp.
 • Nếu gia sư yêu cầu được tính lại phí nhận lớp trong những trường hợp không nằm trong điều kiện, trung tâm có thể vẫn hỗ trợ nhưng sẽ khóa tài khoản gia sư.
 • Công thức xác định:

Phí nhận lớp = học phí/buổi × số buổi học/tuần × 4 × mức % phí nhận lớp ban đầu.

b. Trường hợp lớp học kết thúc sớm

 • Điều kiện: Chỉ áp dụng khi tổng số buổi gia sư đã dạy nhỏ hơn số buổi học/tuần × 4.
 • Nếu gia sư yêu cầu được tính lại phí nhận lớp trong những trường hợp không nằm trong điều kiện, trung tâm sẽ không chấp nhận và có thể khóa tài khoản gia sư.
 • Công thức xác định:

Phí nhận lớp = học phí/buổi × tổng số buổi đã dạy thực tế × mức % phí nhận lớp ban đầu.

c. Phụ huynh/học viên hủy lớp, số buổi đã dạy nhỏ hơn hoặc bằng 2

 • Theo chính sách học thử, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí cho gia sư.
 • Trong trường hợp này, nếu gia sư yêu cầu phụ huynh/học viên thanh toán học phí, trung tâm sẽ khóa tài khoản gia sư.
 • Công thức xác định:

Phí nhận lớp = 0 VNĐ.

Gia Sư có thể yêu cầu VietEdu giữ lại tiền đặt cọc để chuyển sang lớp mới.

 

2. Hoàn lại tiền đặt cọc

      Số tiền còn dư sau khi tính lại phí nhận lớp sẽ được VietEdu hoàn lại cho gia sư. Phương thức hoàn phí sẽ do VietEdu quyết định.

      Trong trường hợp Gia Sư muốn thanh toán và lấy lại giấy tờ, Gia Sư bắt buộc phải đến trung tâm. VietEdu không chuyển giấy tờ của Gia sư qua bưu điện do rủi ro thất lạc.

 

3. Đổi lớp mới

      Khi gia sư yêu cầu VietEdu giữ lại tiền đặt cọc để chuyển sang lớp mới, VietEdu sẽ đánh giá xác suất lớp tiếp theo bị hủy của gia sư. Nếu xác suất lớp tiếp theo bị hủy là thấp, Gia Sư sẽ được đổi lớp mới.

      Số tiền chênh lệch giữa 2 lớp sẽ được Gia Sư thanh toán thêm (nếu còn thiếu) hoặc VietEdu hoàn lại (nếu gia sư có số dư).

 

Lưu ý quan trọng:

      Gia sư cần nhắn tin đến Fanpage Gia sư VietEdu để thông báo cho trung tâm, với thời gian muộn nhất 24h sau khi phát sinh các vấn đề huỷ lớp, thay đổi số buổi học/tuần, thay đổi học phí.

      Tất cả các thông tin liên quan đến việc tính lại phí và hoàn phí sẽ được quy định chi tiết trong hợp đồng gia sư. Mời gia sư xem trang Hợp đồng mẫu để tìm hiểu thêm.