Toán ôn thi ĐH

Tổng hợp công thức Toán ôn thi Đại học

Tài liệu cung cấp kiến thức môn Toán lớp 12 . Tài liệu có 3 chương chính, tóm tắt lý thuyết cả đại số lẫn hình học. Giúp học sinh ôn tập, tổng hợp kiến thức, luyện các dạng bài để chuẩn bị thi đại học.