Toán 4

Kiến thức cơ bản Toán lớp 4

Tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán lớp 4. Hỗ trợ học sinh làm bài tập, kiểm tra và thi cuối kì. Tài liệu có 4 phần chính: Số và chữ số; Dãy số; Dấu hiệu chia hết; Kiến thức về cấu tạo số.