Lịch sử 4

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 4 học kì 2

Tài liệu bao gồm 3 chương, ôn tập kiến thức môn Lịch sử lớp 4 học kì 2.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 4 học kì 1

Học sinh tham khảo tài liệu đề cương ôn tập để có kiến thức tốt nhất. Tài liệu gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Giúp học sinh ôn luyện đầy đủ kiến thức trong môn Lịch sử lớp 4.