Văn 8

Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 8 Học kì 2

Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức Ngữ văn lớp 8 học kì 2. Giúp học sinh nắm được nền tảng cơ bản, vận dụng để giải bài tập và ôn luyện thi kết thúc học kì tốt hơn. Tài liệu gồm 3 phần: phần môn Văn, phần môn Tiếng Việt và phần môn Tập làm văn.

Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 8 Học kì 1

Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức Ngữ văn lớp 8 học kì 1. Giúp học sinh nắm được nền tảng cơ bản, vận dụng để giải bài tập và ôn luyện thi kết thúc học kì tốt hơn.