Văn 10

Đề cương ôn tập Ngữ văn 10 - Học kỳ 2

Đề cương ôn tập Ngữ văn 10 Học kì 2 gồm 3 phần chính: Kiến thức chung, Kiến thức vận dụng và Đề thi minh họa. Phần cuối là những đề minh họa cho học sinh ôn luyện kĩ hơn.

Đề cương ôn tập môn Ngữ văn lớp 10 học kỳ 1

Tài liệu tổng hợp kiến thức giúp học sinh ôn tập môn Ngữ Văn 10 Học kì 1. Nội dung đề cương bao gồm 4 phần: Văn học, Đọc văn, Tiếng Việt, Làm văn.