Văn 10

Đề cương ôn tập môn Ngữ văn lớp 10 học kỳ 1

Tài liệu tổng hợp kiến thức giúp học sinh ôn tập môn Ngữ Văn 10 Học kì 1. Nội dung đề cương bao gồm 4 phần: Văn học, Đọc văn, Tiếng Việt, Làm văn.

Đề cương ôn tập Ngữ văn 10 - Học kỳ 2

Đề cương ôn tập Ngữ văn 10 Học kì 2 gồm 3 phần chính: Kiến thức chung, Kiến thức vận dụng và Đề thi minh họa. Phần cuối là những đề minh họa cho học sinh ôn luyện kĩ hơn.