Sinh học 6

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 6

Đề cương ôn tập Sinh lớp 6 có 6 chương, tương ứng 6 chương chính trong sách. Đề cương củng cố lại kiến thức cho học sinh, giúp học sinh nhớ sâu, chuẩn bị cho các bài kiểm tra.