Lựa chọn dịch vụ

Dịch vụ tuyển chọn gia sư: Miễn Phí

Thời gian có được gia sư sẽ lâu hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Đối với dịch vụ này, Đức Việt không thu phí từ khách hàng, nhưng sẽ thu phí nhận lớp của gia sư, số tiền từ 20-40% mức lương của 4 tuần.
Phí tuyển chọn gia sư: 0 đ/lớp
Anh
Chị

(8h-17h, thứ 2 - thứ 7).